Efektiivne ja vastupidav kaheastmeline lumepuhur. Kasutamiseks vajalik hüdraulikakomplekt ja lisaraskus.