112 cm Combi lõikekorpusel on BioClipi ja tagaväljaviske režiim.