Suurendab esirataste survet maapinnale, misläbi paraneb stabiilsus kallakutel niitmisel.